فرم ها ی نرم افزار حسابداری میدان میوه و تره بار

فرم ها ی حسابداری میدان میوه و تره بار برای مشاهده دقیق عکس ها روی آنها کلیک کنید. و بسیاربی فرم های دیگر که کار با نرم افزار میدان بار را راحت و سریع می کند .

چرتکه بار در یک نگاه

امکانات و گزارشات نرم افزار چرتکه بسیار متنوع بوده و در راستای نیاز صاحبین بنگاههای میادین میوه و تره بار طراحی شده است ، تاسهولت و سادگی را در اختیار شما قرار دهد. لیست امکانات و گزارشات به صورت خلاه

مقدمه نرم افزار حسابداری میدان میوه و تره بار

مقدمه چرتکه میدان بار این نرم افزار در سال ۱۳۷۸ توسط حسابداران خبره  یک بنگاه میوه و تره بار  در میدان بار همدان طراحی و پیاده سازی شد. و از سال ۱۳۷۹ نصب و راه اندازی گردید، پس از زمان

چرتکه میدان بار

ین نرم افزار از سال ۱۳۷۹ در میدان بار همدان نصب و راه اندازی گردیده است ، در طول سال ها با نیاز های جدید وفق یافته و به طور کامل اشکال زدایی شده است. نرم افزار موجود قابلیت انجام کلیه امور حسابداری مربوط به میادین میوه تره بار را دارا می باشد.این نرم افزار از دو صورت بارنامه شامل خریداری و کمسیونی( حق العمل کاری) پشتیبانی می کند. کلیه حقوق متعلق به طراحان چرتکه بار می باشد.

فیلم آموزشی چرتکه میدان بار

فیلم آموزشی چرتکه میدان بار

دانلود چرتکه بار آزمایشی

دانلود چرتکه بار آزمایشی