امکانات و گزارشات نرم افزار چرتکه بسیار متنوع بوده و در راستای نیاز صاحبین بنگاههای میادین میوه و تره بار طراحی شده است ، تاسهولت و سادگی را در اختیار شما قرار دهد. لیست امکانات و گزارشات به صورت خلاه به شرح زیر می باشد:

امکانات و گزارشات حسابداری میدان میوه وتره بار

امکانات نرم افزار

 • ثبت اطلاعات ثابت مشتریان، کالاها ، صاحب بارها و …
 • مشخص نمودن محل مشتریان جهت جستجوی منطقه خاص
 • طبقه بندی حساب های صندوق ورود و خروج
 • ثبت عملیات فروش روزانه(دفتر پای باسکول)
 • ثبت بارنامه های خریداری و کارمزدی
 • فرم جمع آوری اقساط از مشتریان به صورت ساده
 • دفتر روزنامه جهت انجام عملیات ورود و خروج مالی(صندوق)
 • دفتر چک های دریافتی از مشتریان
 • ثبت چک های صادره شخصی
 • ارسال پیامک صافی به صاحب بار
 • ارسال پیامک بدهی به صورت فردی و گروهی

گزارشات

 • گزارش های تفکیکی از فروش بر مبنای نام فروشنده ، نام کالا، قیمت ، نام صاحب بار، تاریخ و …
 • گزارش های تفکیکی از بارنامه
 • گزارش های  گروهی مشتریان و صدور صورت حساب
 • ترازنامه مالی(بیلان کاری)
 • گزارش  از چک های دریافتی و صادره
 • جستجوی صاحب بارها و مشتریان بر اساس تشابه اسمی
 • گزارش کامل از صاحب بارها و صدور صورت حساب فردی
 • خروجی اکسل
 • فرم های چاپی از تمامی قسمت های برنامه

امکانات جانبی

 • مدیریت کاربران وتعیین سطح  دسترسی برای فرم ها و ویرایش
 • عملیات پشتیبان گیری
 • ایجاد سال مالی و تخلیه
 • فرم چاپ روی چک رایگان
 • ماشین حساب
 • دفترچه راهنمای تلفن ها و شماره حساب ها