چرتکه بار در یک نگاه

امکانات و گزارشات نرم افزار چرتکه بسیار متنوع بوده و در راستای نیاز صاحبین بنگاههای میادین میوه و تره بار طراحی شده است ، تاسهولت و سادگی را در اختیار شما قرار دهد. لیست امکانات و گزارشات به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

امکانات و گزارشات حسابداری میدان میوه وتره بار

امکانات نرم افزار

 • ثبت اطلاعات ثابت مشتریان، کالاها ، صاحب بارها و …

 • مشخص نمودن محل مشتریان جهت جستجوی منطقه خاص

 • طبقه بندی حساب های صندوق ورود و خروج

 • ثبت عملیات فروش روزانه(دفتر پای باسکول)

 • ثبت بارنامه های خریداری و کارمزدی

 • فرم جمع آوری اقساط از مشتریان به صورت ساده

 • دفتر روزنامه جهت انجام عملیات ورود و خروج مالی(صندوق)

 • دفتر چک های دریافتی از مشتریان

 • ثبت چک های صادره شخصی

 • ارسال پیامک صافی به صاحب بار

 • ارسال پیامک بدهی به صورت فردی و گروهی

گزارشات

 • گزارش های تفکیکی از فروش بر مبنای نام فروشنده ، نام کالا، قیمت ، نام صاحب بار، تاریخ و …

 • گزارش های تفکیکی از بارنامه

 • گزارش های  گروهی مشتریان و صدور صورت حساب

 • ترازنامه مالی(بیلان کاری)

 • گزارش  از چک های دریافتی و صادره

 • جستجوی صاحب بارها و مشتریان بر اساس تشابه اسمی

 • گزارش کامل از صاحب بارها و صدور صورت حساب فردی

 • خروجی اکسل

 • فرم های چاپی از تمامی قسمت های برنامه

امکانات جانبی

 • مدیریت کاربران وتعیین سطح  دسترسی برای فرم ها و ویرایش

 • عملیات پشتیبان گیری

 • ایجاد سال مالی و تخلیه

 • فرم چاپ روی چک رایگان

 • ماشین حساب

 • دفترچه راهنمای تلفن ها و شماره حساب ها