چرتکه میدان میوه و تره بار

نرم افزارحسابداری میدان میوه وتره بار

نرم افزار حسابداری میدان بارنرم افزار حسابداری میدان میوه و تره بار ، قابل استفاده در تمامی حجره ها و بنگا های میادین میوه و تره بار سراسر کشور می باشد.نرم افزار حسابداری میدان میوه و تره بار (چرتکه بار) از سادگی و سرعت بالایی برخوردار می باشد، که هم نیازهای محاسباتی را برطرف نموده و هم با سطح دانش صاحبین بنگا ها هماهنگی کافی را دارا می باشد.

مقدمه چرتکه بار                                 امکانات و گزارشات حسابداری میدان بار

رای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نرم افزار حسابداری میدان میوه و تره بار به مقدمه چرتکه میدان میوه و تره بار مراجعه کنید.

منتظر تخفیفات ویژه و اخبار جدید از گروه چرتکه بار باشید.